Hållbar masshantering

Pinpointer skapar förutsättningar för en mer hållbar masshantering. Det sker med hjälp av ett kompetent team och en oberoende digital tjänst.

Hur kan jag hjälpa dig mer?

Pinpointer hjälper dig att matcha överskott av massor mot behov, med hänsyn tagen till transportsträcka, pris och miljökrav. Vi har Sveriges största nätverk av kontrollerade mottagare samtidigt som vi vill verka för ett ökat återbruk i branschen genom andras anläggningsprojekt. Underlag och statistik samlas digitalt vilket underlättar uppföljning och klimatberäkningar. Pinpointer är en möjliggörare för en mer hållbar masshantering.

Hjälp med avsättning av överskottsmassor?

Behöver du hjälp med avsättning av överskottsmassor, eller har du behov av massor för återbruk?

Då har du hittat rätt!
Dessutom får du uppföljning
av varje enskild transport i ditt projekt.

Läs mer om vårt erbjudanden här

Vilka massor behöver du på din mottagningsanläggning?

Vilka massor behöver du på din mottagningsanläggning?

 Som mottagningsanläggning i vårt kostnadsfria nätverk erbjuds du förfrågningar på mottagning av massor, leverans av massor och uppföljning.


Läs mer om vårt erbjudanden här

Vår masshanteringshierarki bygger på miljöbalkens avfallshierarki. Vårt mål är att alla vid varje givet tillfälle ska ställa sig frågan om var i samhället de aktuella överskottsmassorna gör mest nytta. I mitt eget bygge? Eller kanske i någon annans bygge? Eller behöver de köras till en masshanteringsnod för att komma till nytta vid ett senare tillfälle?

Tanken med Pinpointer är att alla ska kunna hitta varandra och att vi då tillsammans kan bidra till en ökad cirkularitet, ett ökat resursutnyttjande av massor samtidigt som transportarbetet blir så litet som möjligt.

Läs mer om oss här

Kontakta Pinpointer