Om Pinpointer

En mer hållbar masshantering – Tillsammans kan vi göra skillnad

Pinpointer är ett svenskt bolag som skapar förutsättningar för en mer hållbar masshantering. Det sker med hjälp av ett kompetent team med erfarenheter från branschen och en oberoende digital tjänst. Överskott av massor matchas mot behov av massor med hänsyn tagen till transportsträcka, pris och miljökrav. Matchning sker mot Sveriges största nätverk av mottagare. Underlag och statistik samlas digitalt vilket underlättar uppföljningar och klimatberäkningar.

Hållbar masshantering

”All masshantering sker hållbart”

Med hållbart menar vi att bidra till FN’s globala hållbarhetsmål ur alla tre perspektiv. Ser vi till de mest uppenbara hållbarhetsaspekterna för masshantering handlar det först och främst om att undvika att massor uppkommer. För de massorna som ändå uppkommer, att se till att de hanteras så resurseffektivt och så högvärdigt som möjligt utifrån den specifika massans egenskaper samtidigt som transportarbetet blir så litet som möjligt. Här vill vi bidra genom att skapa förutsättningar för branschen, för tillsammans kan vi göra skillnad och det kan vi göra redan idag.

Pinpointers masshanteringshierarki

Vi har tagit fram Pinpointers masshanteringshierarki för att illustrera våra övergripande tankar om cirkulär och hållbar masshantering och på vilket sätt Pinpointer är en möjliggörare. Med vår masshanteringshierarki som grund vill vi vara med och bidra till en god resurshushållning i branschen. 

Vår masshanteringshierarki bygger på miljöbalkens avfallshierarki. Vårt mål är att alla vid varje givet tillfälle ska ställa sig frågan om var i samhället de aktuella överskottsmassorna gör mest nytta. I mitt eget bygge? Eller kanske i någon annans bygge? Eller behöver de köras till en masshanteringsnod för att komma till nytta vid ett senare tillfälle?

Tanken med Pinpointer är att alla ska kunna hitta varandra och att vi då tillsammans kan bidra till en ökad cirkularitet, ett ökat resursutnyttjande av massor samtidigt som transportarbetet blir så litet som möjligt.

Vårt team

Vårt team består av människor med olika bakgrund, erfarenheter, ålder och personlighet. Olikheterna gör oss starkare.

Leo Håkansson
Miljö

Catrin Jensen
Administration

Joakim Klintred
VD

Louise Thideby
Ekonomi

Ann Granath
Försäljning

Pinpointer arbetar idag främst i storstadsregionerna och Värmland, men täcker hela södra Sverige upp till Dalarna. Våra medarbetare utgår från något av våra kontor i Karlstad eller Göteborg.

Göteborg

Drottningatan 35
411 14 Göteborg

Karlstad

Näbbgatan 12
652 27 Karlstad