Process

Vår process Att ha en väldefinierad process säkerställer att våra kunder alltid får en konsekvent, effektiv och hållbar lösning för masshantering. Genom att följa våra steg får du fördelen av att optimera varje del av din verksamhet, vilket sparar tid, pengar och resurser. Planering Optimerade matchningar för ditt projekt Planering av ett anläggningsprojekt är både…

Vår process

Att ha en väldefinierad process säkerställer att våra kunder alltid får en konsekvent, effektiv och hållbar lösning för masshantering. Genom att följa våra steg får du fördelen av att optimera varje del av din verksamhet, vilket sparar tid, pengar och resurser.

Planering

Optimerade matchningar för ditt projekt

Planering av ett anläggningsprojekt är både komplext och tidskrävande. Som entreprenör krävs en god kännedom om beställare och myndigheter samtidigt som du ska lämna ett attraktivt pris och planera för en effektiv produktion.

Pinpointer hjälper dig med anläggningsprojekt att matcha överskott av massor mot behov med hänsyn taget till transportsträcka, pris och miljökrav. Matchning sker på materialtyp och platsspecifika värden mot kontrollerade mottagningsanläggningar och andra anläggningsprojekt. Pinpointer erbjuder om möjligt flera alternativ, vilket ger våra kunder möjlighet att välja det mest lämpade alternativet. Det minskar både kostnader och miljöpåverkan.

Har ditt anläggningsprojekt underskott av massor eller är i behov av returmaterial hjälper vi dig att skräddarsy en lösning som passar för just ditt projekt.

Produktion

Effektivitet i varje skopa

Grävmaskinisten har en viktig roll i ett anläggningsprojekt och ett stort ansvar för att rätt material och vikt lastas på rätt ekipage. Utan hjälpmedel ställs höga krav på den enskilde grävmaskinisten att både ha en god förståelse för projektets framdrift och lastbilars kapacitet.

Genom att använda Pinpointer kan grävmaskinisten styra utlastningen digitalt för att säkerställa att rätt material hamnar på rätt lastbil. Dessutom ser grävmaskinisten aktuellt fordons lastkapacitet och kan därmed optimera dess last vid varje tillfälle. Du som ansvarig av projektet kan enkelt följa när och hur mycket som lastats ut, från vilket område, av vilken grävmaskinist samt vart materialet har levererats. Det ger grävmaskinisten verktyg för att optimera sin produktion samtidigt som du med helhetsansvar enkelt kan mäta produktivitet för utlastning.

Leverans

Smidiga och hållbara leveranser

Som lastbilschaufför kan det vara mycket att hålla reda på, vilket material som ska transporteras till vilket ställe och samtidigt hålla ordning på fysiska papperskopior såsom vågkvitton. Dessutom kan lastbilschauffören behöva lämna sitt fordon på byggarbetsplatsen för att få till sig information, vilket kan vara en arbetsmiljörisk.

Genom att använda Pinpointer kan den av entreprenören anlitade lastbilschauffören rapportera sina leveranser direkt i vår applikation. Det ger dig som kund full kontroll över din data och dina underlag, inklusive digitaliserade vågkvitton. Chauffören ser dessutom sin fyllnadsgrad, vilket minskar risken för överlast och bidrar till bättre projektekonomi och minskade koldioxidutsläpp.

Mottagning

Full kontroll över inkommande material

Som mottagare kan det vara svårt att kontrollera vart materialet kommer ifrån samt ha ordning på analyser och annan nödvändig dokumentation. Om mottagaren är ett anläggningsprojekt finns det vanligtvis heller inget system som används för att bringa ordning på inkommande material.

Pinpointer ger mottagaren, oavsett om det är en mottagningsanläggning eller ett anläggningsprojekt, full kontroll över vilket material som levereras. Vid leverans av massor får mottagaren stöd under hela projektet och all projektdata samlas digitalt på ett ställe för att underlätta spårbarhet och uppföljning. Pinpointer är en oberoende mäklartjänst som det är kostnadsfritt att anmäla sig till. Du får som mottagare tillgång till en stor marknad utan egna säljinsatser.

Pinpointer erbjuder företag med mottagningsanläggningar möjligheten att följa upp hela sin verksamhet i vårt digitala system, d.v.s. även de flöden av massor och material som varken matchas eller levereras genom Pinpointer. Det ger en helhetsbild av alla mottagna massor.

Uppföljning

Skräddarsydd insikt

Uppföljning av ett anläggningsprojekt kan vara tidskrävande. Information kan ofta finnas på olika ställen och vara en blandning av digitala dokument och papperskopior. Dessutom kan det vara svårt att enkelt dela informationen till andra aktörer och ha all nödvändig data samlad digitalt på ett ställe.

I Pinpointer får du din data och dina underlag samlade digitalt på ett ställe. Det möjliggör uppföljning av b.la. mängd, transportsträcka, fyllnadsgrad, produktivitet vid utlastning och mottagningsplats för varje enskild transport. På så vis får du god kontroll i dina pågående projekt och möjlighet att optimera din produktion. Din data kan enkelt exporteras till Excel för vidare bearbetning, exempelvis för beräkning av klimatutsläpp. Vågkvitton, markmiljöundersökningar och andra relevanta underlag sparas digitalt. Dessutom helt integrerat med BEAst följesedel.